Phone: 0225 3629288 | E-mail: mmlogistics.vn@gmail.com

Tin tức

LOGISTICS LÀ GÌ - CUNG ỨNG GÌ TRONG CHUỖI DỊCH VỤ LOGISTICS ?

Dịch vụ logisics là gì ? Bạn có bao giờ thắc mắc như vậy không? Cá nhân tôi mặc dù đã làm trong ngành shipping nhiều năm, và sau đó chuyển sang làm cho Công ty logistics, tôi vẫn có thời gian dài không có khái niệm rõ ràng về lĩnh vực này. Và đây là những khái niệm cơ bản đối với một công ty Logistics

Xem tiếp

1
Go to top of page